komercijalni projekti rezidencijalni projekti
2016

Bar pet jedan

/ riječki tapass Bar pet jedan je mjesto gdje možete vidjeti podove od dekorativnog mikrocementa u boji Cendre

/ projekt je rađen u suradnji s WANDA Design iz Opatije

radili smo

dekorativni mikrocement BeTone H2o Design Cendre

radili smo

dekorativni mikrocement BeTone H2o Design Cendre